News
Openbaar uitkoopbod
donderdag, 06 augustus 2015

Op 5 augustus 2015 hebben Erik Bogaerts, M.C.A. BVBA, Luc Van Weert, Frank Boschman, en NCP Consultants BVBA, in onderling overleg handelend in de zin van artikel 513, 1, vierde lid van het Wetboek van vennootschappen (hierna genoemd de Bieders), hun voornemen kenbaar gemaakt om een openbaar aankoopbod uit te brengen op alle aandelen van Antigoon Invest NV (met maatschappelijke zetel te Korte Nieuwstraat 4, 2000 Antwerpen) die zij nog niet in bezit hebben, zijnde 33.348 aandelen (of 2,56% van het kapitaal), tegen 13,91 EUR per aandeel. Overeenkomstig artikel 11 van de Wet op de openbare overnamebiedingen van 1 april 2007 delen de Bieders mee dat het prospectus en het aanvaardingsformulier kosteloos kunnen worden verkregen hetzij via de website van Antigoon Invest NV (www.antigooninvest.be, rubriek Openbaar uitkoopbod), hetzij op eenvoudig verzoek bij Antigoon Invest NV per e-mail ( This e-mail address is being protected from spam bots, you need JavaScript enabled to view it ) of op het telefoonnummer 03/233.22.07. Het prospectus en het aanvaardingsformulier kunnen tevens kosteloos worden verkregen bij Dierickx, Leys & Cie Effectenbank NV, Kasteelpleinstraat 44-46, 2000 Antwerpen.

Tevens delen de Bieders mee dat de aanvaardingsperiode loopt vanaf dinsdag 29 september 2015 om 9.00u tot en met woensdag 14 oktober 2015 om 16.00u.

Verslag Onafhankelijk Deskundige.pdf 

Last Updated ( zaterdag, 26 september 2015 )
 
Algemene aandeelhoudersvergadering
maandag, 16 maart 2015

De algemene vergadering heeft plaats op de maatschappelijke zetel op 6 mei 2015 om 14 u.

Agenda

  1. Mededeling van de jaarrekening afgesloten per 31 december 2014.
  2. Lezing van het jaarverslag van de raad van bestuur en het verslag van de commissaris.
  3. Goedkeuring van de jaarrekening afgesloten per 31 december 2014.
  4. Bestemming van het resultaat.
  5. Kwijting aan de bestuurders en de commissaris.
  6. Herbenoeming van de commissaris
  7. Diversen.

De houders van gedematerialiseerde aandelen moeten minstens drie (3) werkdagen voor de vergadering een door de erkende rekeninghouder of door de vereffeningsinstelling opgesteld attest van onbeschikbaarheid neerleggen op de maatschappelijke zetel.  Alvorens aan de vergadering zelf deel te nemen, moeten de aandeelhouders of hun volmachtdragers de aanwezigheidslijst ondertekenen met vermelding van (i) de identiteit van de aandeelhouder, (ii) indien toepasselijk, de identiteit van de volmachtdrager en (iii) het aantal aandelen waarmee zij aan de vergadering deelnemen.  Iedere aandeelhouder kan zich op de algemene vergadering laten vertegenwoordigen bij schriftelijke volmacht door een gevolmachtigde, al of niet aandeelhouder.  Een lasthebber mag méér dan één aandeelhouder vertegenwoordigen. Om toegelaten te worden tot de vergadering moet de aandeelhouder eventuele volmachten drie (3) werkdagen voor de vergadering neerleggen op de maatschappelijke zetel.

Last Updated ( maandag, 18 mei 2015 )
 
<< Start < Prev 1 2 3 4 Next > End >>

Results 1 - 10 of 35

© 2005 – 2021 Antigoon - Institutional Real Estate Investors