Openbaar uitkoopbod PDF Print E-mail
donderdag, 06 augustus 2015

Op 5 augustus 2015 hebben Erik Bogaerts, M.C.A. BVBA, Luc Van Weert, Frank Boschman, en NCP Consultants BVBA, in onderling overleg handelend in de zin van artikel 513, §1, vierde lid van het Wetboek van vennootschappen (hierna genoemd de “Bieders”), hun voornemen kenbaar gemaakt om een openbaar aankoopbod uit te brengen op alle aandelen van Antigoon Invest NV (met maatschappelijke zetel te Korte Nieuwstraat 4, 2000 Antwerpen) die zij nog niet in bezit hebben, zijnde 33.348 aandelen (of 2,56% van het kapitaal), tegen 13,91 EUR per aandeel. Overeenkomstig artikel 11 van de Wet op de openbare overnamebiedingen van 1 april 2007 delen de Bieders mee dat het prospectus en het aanvaardingsformulier kosteloos kunnen worden verkregen hetzij via de website van Antigoon Invest NV (www.antigooninvest.be, rubriek ‘Openbaar uitkoopbod’), hetzij op eenvoudig verzoek bij Antigoon Invest NV per e-mail ( This e-mail address is being protected from spam bots, you need JavaScript enabled to view it ) of op het telefoonnummer 03/233.22.07. Het prospectus en het aanvaardingsformulier kunnen tevens kosteloos worden verkregen bij Dierickx, Leys & Cie Effectenbank NV, Kasteelpleinstraat 44-46, 2000 Antwerpen.

Tevens delen de Bieders mee dat de aanvaardingsperiode loopt vanaf dinsdag 29 september 2015 om 9.00u tot en met woensdag 14 oktober 2015 om 16.00u.

Verslag Onafhankelijk Deskundige.pdf 

 
Next >

© 2005 – 2019 Antigoon - Institutional Real Estate Investors