Interim-dividend
12-12-2011
De raad van bestuur heeft gegeven de goede voorlopige resultaten over boekjaar 2011 besloten over te gaan tot uitkering van een interim-dividend van bruto 0,08 euro per aandeel.  Ter vergelijking, het bruto-dividend over boekjaar 2010 bedroeg 0,06 euro per aandeel.  Na aftrek van 15% RV wordt 0,068 euro per aandeel uitgekeerd.  Betaaldatum is 22/12/2011.